Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Georgia Energy SICAV, a.s. se sídlem Purkyňova 648/125, Medlánky,612 00 Brno, IČO: 10858661, registrovaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka B 8539 zpracovává pro účely poskytování svých služeb a provozu webových stránek některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

Pokud poptáváte naše produkty a služby nebo máte nějaký dotaz, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, například prostřednictvím kontaktního formuláře.
Jsou to:
- jméno a příjmení,
- název společnosti,
- e-mail,
- telefonní číslo.

Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem vyřízení vašeho dotazu nebo poptávky. Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost. Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat maximálně po dobu 5 let od naší poslední komunikace.

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našich stránek nebo s vyřízením vašeho dotazu či poptávky. Jedná se zejména o poskytovatele zpracovatelských softwarů, aplikací a služeb a naše externí partnery. Vaše údaje však v žádném případě neposkytujeme pro marketingové, propagační či jiné účely třetím stranám.