Výstavba hydroelektrárny vyžaduje kromě dostatečného kapitálu i značné technické a manažerské znalosti a také velké osobní nasazení. Georgia Energy SICAV nabízí individuálním investorům ideální příležitost, jak se do jejich realizace zapojit a diverzifikovat část portfolia do perspektivní a výnosné oblasti obnovitelných zdrojů energie.

Investiční strategie

Fond a jeho jednotlivé podfondy jsou určeny pokročilým investorům, kteří hledají vyšší zhodnocení svých prostředků, než jim přináší například běžné výnosy z korporátních dluhopisů. Investiční strategií fondu, resp. jeho jednotlivých podfondů, je investovat v oblasti obnovitelných zdrojů energie (s prioritním zaměřením na výstavbu a provoz vodních elektráren) zejména do:

- poskytování finančních prostředků formou úvěrů, zápůjček nebo dluhopisů,
- účastí v obchodních společnostech,
- cenných papírů.

Strategii fondu opíráme o bohaté zkušenosti z oblasti energetiky a vynikající znalost gruzínského trhu. Investujeme do pečlivě vybraných lokalit, pro které připravujeme maximálně efektivní investiční projekty a řídíme jejich realizaci. Náš fond má licenci České národní banky a veškeré investiční příležitosti vyhodnocuje obhospodařovatel a zakladatelé. Ve všech případech se jedná o dlouhodobé investice s doporučeným horizontem 5 let a více, pokud není ve statutu příslušného podfondu uvedeno jinak.

Zajištění představuje hodnota projektu se stavebním povolením, vykoupených pozemků a samotné elektrárny během všech fází výstavby. Hodnota aktiv bude průběžně oceňována renomovanou mezinárodní auditní společností.

Fond Georgia Energy SICAV je ideální příležitostí pro diverzifikaci vašeho portfolia s atraktivním výnosem, dlouhodobým zhodnocením a vysokým potenciálem rostoucí poptávky po obnovitelných zdrojích energie.

Základní charakteristika fondu

Název
Georgia Energy SICAV a.s., Georgia Energy I. podfond
Sídlo
Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno
Typ fondu
fond kvalifikovaných investorů
Právní forma
investiční fond s proměnným základním kapitálem
Zaměření fondu
financování aktivit spojených s výstavbou a provozem obnovitelných zdrojů energie
Cenný papír
investiční akcie
Třídy investičních akcií
A - reinvestiční (CZK), B - reinvestiční (CZK), C - reinvestiční (EUR)
Měna
CZK, EUR
Doba trvání fondu
na dobu neurčitou
Prvotní minimální investice klienta
1.000.000 Kč nebo ekvivalent 40.000 €
Následná minimální investice
100.000 Kč
Doporučený investiční horizont
5 let
Očekávaný výnos
7–10 % p.a.
Oceňovací perioda
k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí
Vstupní poplatek
maximálně 4 %
Výstupní poplatek
do 1 roku 15 %, do 2 let 10 %, do 3 let 5 %, nad 3 roky bez poplatku
Zdanění výnosů*
15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel a administrátor
CODYA investiční společnost a.s., IČO: 068 76 897, se sídlem Poňava 135/50, 664 31 Lelekovice
Odhadované TER
2,1 % p.a.
Depozitář
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor
BDO Audit s.r.o.
Regulace a právní řád
Česká národní banka a Česká republika

Kontakt

Chcete se o této investiční příležitosti dozvědět více?

Rádi se s vámi setkáme osobně, zanechte nám zprávu.

Georgia Energy SICAV a.s.
Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brnoinfo@georgiaenergy.cz 
 
Pro více informací kontaktujte:
CODYA investiční společnost, a.s.,
Poňava 135/50, 664 31 Lelekovice
tel: +420 739 299 343, info@codyainvest.cz www.codyainvest.cz

Informace o ochraně osobních údajů
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.